La Horde (2010)mediafire.com ?0402ui3fmmze7ob
mediafire.com ?uw1bvwjk1u1u63q
mediafire.com ?j5i4jl2i9zbb1fd
mediafire.com ?lj5q462of0lo2f9
mediafire.com ?qbnby9p686it1z3
password: jt-blog.com

Sub Việt: http://subscene.com/The-Horde-La-Hor...les-82855.aspx

Devil's Playground (2010)

mediafire.com ?y9h10cm4l22g0
Password: mflinks4u.co.cc
Sub Việt: http://subscene.com/Devils-Playgroun...les-84993.aspx

Resident Evil: Afterlife (2010)

mediafire.com ?nive3r5hogoz1

Sub Việt: http://subscene.com/vietnamese/Resid...le-371103.aspx

Survival of the Dead (2009)
mediafire.com ?yohitubhsdd
mediafire.com ?mbml4yewdya
mediafire.com ?tvndn5wnwnz

Password (part 3): urgrove.com

Sub Việt: http://subscene.com/Survival-of-the-...les-81847.aspx


Zombieland (2009)
mediafire.com ?sharekey=5d736c74e0f92e96d0d290dca69ceb5c30dc06f021c873844022986ce67cab6d
Sub Việt: http://subscene.com/Zombieland/subtitles-79064.aspx

Dawn of the Dead (2004)

mediafire.com ?2dxeeyi2yn9
mediafire.com ?191g5xmalya
mediafire.com ?cmdczlduw2g
mediafire.com ?jjme1lj3gmm
mediafire.com ?lmn3rldwrgn
mediafire.com ?cwkcmu9krmz
mediafire.com ?sia5g9dwwcg
Sub Việt:http://subscene.com/dawn-of-the-dead...les-35910.aspx

Diary of the Dead (2008)
mediafire.com ?sharekey=96647bcf012b568b91b20cc0d07ba4d25b79b3755ad2cf15
Pass: usk4wbb
Thêm .rar rồi giải nén
Sub Việt:http://subscene.com/Diary-of-the-Dea...les-71932.aspx

Resident Evil (2002)
mediafire.com download.php?vmmmbtmn7yr
mediafire.com download.php?mrz4zmigtsj
mediafire.com download.php?vetzl2jlwij
mediafire.com download.php?jydnh9mkl2y
Sub Việt:http://subscene.com/resident-evil/subtitles-13154.aspx

Resident Evil 2 Apocalypse (2004)
mediafire.com download.php?qjib2mfvhd2
mediafire.com download.php?c1jgjdylmyu
mediafire.com download.php?yuyutst4fey
mediafire.com download.php?mzjbsfz2bdl
Sub Việt:http://subscene.com/resident-evil-ap...les-36324.aspx

Resident Evil 3 Extinction (2007)mediafire.com download.php?js2hwcl1tdo
mediafire.com download.php?8nnywntiyzy
mediafire.com download.php?yabmnx0yoby
mediafire.com download.php?blyemmfjagb
Sub Việt:http://subscene.com/Resident-Evil-Ex...les-69582.aspx

(Hoạt hình 3D) Resident Evil : Degeneration (2008)mediafire.com download.php?qydrdmpjm2e
mediafire.com download.php?o00eitb1gqq
mediafire.com download.php?vycmmvibmd3
mediafire.com download.php?gyrj1yal4km
mediafire.com download.php?oxlbdivnev2
mediafire.com download.php?e1gzjwycjja
mediafire.com download.php?bwbah3tcojm
Sub Việt:http://subscene.com/Resident-Evil-De...les-74698.aspx

Shaun Of The Dead (2004)
mediafire.com ?h0tz1scnx1h
mediafire.com ?eklisx2uibu
mediafire.com ?ni05vtdwbfp
mediafire.com ?mhgxdcvjhwz
mediafire.com ?dt0jz9jjyig
mediafire.com ?btgljxncs5p
mediafire.com ?ud1b4u0aajd
mediafire.com ?m9o1jmas9mt

Pass : www.vinashare.net
Sub Việt:http://subscene.com/shaun-of-the-dea...les-36218.aspx

Rec (2007)
mediafire.com ?ddfxmchxe3m
mediafire.com ?hjd09d3s3i3
mediafire.com ?ywgk0jjx3mv

Xóa đuôi vnw đổi thành rar
Pass unrar ( nếu có) : shaan
Sub Việt:http://subscene.com/vietnamese/Rec/s....aspx#comments

28 Days Later (2002)mediafire.com ?sharekey=2aa4206e2006a03ea0f2f20c509059d9f9a416e617353352b8eada0a1ae8665a
Pass unrar ( nếu có) :joinmovie.com
Sub Việt:http://subscene.com/28-days-later/subtitles-13813.aspx

28 Weeks Later (2007)
mediafire.com download.php?1eubfmbweqh
mediafire.com download.php?1nnmjdyoa2e
mediafire.com download.php?99my5xvlnlm
mediafire.com download.php?d965t0yk2je
mediafire.com download.php?6hb52hmwqth
mediafire.com download.php?bmwat12mbqx
mediafire.com download.php?e4y25yhvmjx
mediafire.com download.php?4jzgunyjltn
Sub Việt:http://subscene.com/28-Weeks-Later/subtitles-68355.aspx

Dead Snow (2009)
mediafire.com ?y4rjmxij6dl
mediafire.com ?9ptayj3ymgz
mediafire.com ?df2y2xxvc9p
mediafire.com ?cmo9lhammxx
Sub Việt:http://subscene.com/Dead-Snow-aka-Dd...les-76140.aspx

I Am Legend (2007)


mediafire.com ?sharekey=96647bcf012b568b91b20cc0d07ba4d2bf7838b1962a41cc

Sub Việt:http://subscene.com/I-Am-Legend/subtitles-70520.aspx

Day of the Dead (2008)
mediafire.com ?awcieyrkxgh
mediafire.com ?zh2oydyzlno
mediafire.com ?z9mm1kq0ywu
mediafire.com ?bnn0zsgdxpb
mediafire.com ?ukxwk2p3xhh
mediafire.com ?vmxqm5wvzjm
mediafire.com ?2jd093iw0ej
mediafire.com ?ggwdf9mz4zs

Xóa đuôi vnw đổi thành rar
Password giải nén : Prinks@smforum.net
Sub Việt:http://sub.halinh.vn/71185/Day-of-the-Dead.html

Doghouse (2009)
mediafire.com ?4ytn5knkzog
mediafire.com ?gzhrjn0lzzd
mediafire.com ?tylnxdnrzlm
mediafire.com ?n1zjyzumnjl
Sub Việt: http://subscene.com/Doghouse/subtitles-79048.aspx

Dead Alive (1992)
mediafire.com ?meonttb3un2
mediafire.com ?ym25tzonwim
mediafire.com ?mzlyzlm3zdh
mediafire.com ?mnfngymwnyo

Sub Việt: http://subscene.com/braindead-dead-a...les-65739.aspx

Planet Terror (2007)
mediafire.com ?aiw2e99cxh9
mediafire.com ?cyx7cqp9zt1
mediafire.com ?8nrlspa3c2w
mediafire.com ?sm6badx7wom
Pass: 300mbfilms.com

Sub Việt: http://subscene.com/Planet-Terror/subtitles-69626.aspx

Zone Of The Dead (2009)
mediafire.com ?sharekey=zckbvnxqb8zkc
Pass: joinmovie.com

Sub Việt: http://subscene.com/Apocalypse-of-th...les-81950.aspx

House of the Dead 2 (2005)

mediafire.com ?sharekey=873e307ee84a9d214012e8015643d9c81cb6641f%2029abed5d

Đổi tên *.vnw thành *.rar
Extract với password: ware.vn

Sub Việt: http://subscene.com/house-of-the-dea...les-64661.aspx

Return of the Living Dead - Necropolis (2005)mediafire.com download.php?3izfxox1ecdbv81
mediafire.com download.php?jy72hn8n441mzy2

1 LINK
megaupload.com 19I12VTO


Sub Việt: http://subscene.com/return-of-the-li...les-64992.aspx

Ngoài ra còn một số phim về zombie khác nhưng do chưa có sub Việt nên mình chưa giới thiệu đến!

Chú ý: Các bạn nên kiểm tra link trước khi down vì 1 số link đã quá lâu có thể bị die!