hiện tại tôi đang xài thấy tốt quá vì mới vừa mua xong cái key gần 30usd.bạn download :http://www.tooto.com/keyloggerkiller/
http://www.tooto.com/kk_install.zip
http://www.tooto.com/kk_install.exe
mediafire.com ?9zuqhtim93y

key :
"109000100015dg5ijkpmnoxu"

đặt biệt nhỏ gọn đi đâu xài cũng đc chỉ cần thấy cái chương trình nào lạ
thì disable là chắc ăn, tôi thì disable hết luôn vì tôi không tin
chương trình nào cả hiện ai thấy hay hãy thanks một cái nhé để có tinh thần viết tiếp.