Chú ý : đây chỉ là những skin của Rainmeter . Sau khi down xong các bạn có thể đọc hướng dẫn tại đây

http://www.vn-zoom.com/f257/huong-da...ap-635986.htmlhttp://vick88.deviantart.com/art/Dar...eter-154357866


http://customize.org/rainmeter/skins/61120


http://minhtrimatrix.deviantart.com/...20128056&qo=19


http://minhtrimatrix.deviantart.com/...20128056&qo=16


http://minhtrimatrix.deviantart.com/...20128056&qo=12


http://minhtrimatrix.deviantart.com/...F20128056&qo=9


http://slifer2006.deviantart.com/art...eter-169262499


http://minhtrimatrix.deviantart.com/...F20128056&qo=3