Thông tin chi tiết Phần mềm Quản lý nhà hàng OOS.SRM 3.0

Chương trình sẽ giúp quản lý mọi công việc của nhà hàng, bắt đầu từ việc
đặt món ăn của khách đến việc lập và in hóa đơn tính tiền. Phần mềm
được thiết kế theo hướng mở cho phép bạn bổ sung, thay đổi các mục cho
phù hợp với mô hình kinh doanh của bạn.I. HỆ THỐNG BÁN HÀNG

Bao gồm các trình tự (6), (7), (Cool, (9). Thu ngân sử dụng hệ thống phần
mềm OOS.SRM 3.0. PDA sử dụng phần mềm OOS.SRM cho PocketPC.

- (6) : Nhân viên phục vụ nhận yêu cầu của khách hàng bằng các hình thức : PDA, TouchScreen.

- (7) : Yêu cầu của khách sẽ được chuyển về máy thu ngân qua kết nối wifi của nhà hàng.

- (Cool : Khi máy thu ngân nhận yêu cầu từ nhân viên phục vụ, sẽ tự động
chuyển dữ liệu qua máy in dưới nhà bếp qua đường mạng LAN.

(8.1) : Lựa chọn 1 – dưới nhà bếp đặt máy in , máy in sẽ tự động in bill khi nhân viên thu ngân đặt lệnh.

(8.2) : Lựa chọn 2 – dưới nhà bếp đặt màn hình cảm ứng, món ăn sẽ được
hiển thị trên màn hình cảm ứng này, sẽ có thêm một người để kiểm món và
check món đã làm xong. Khi món đã làm phần mềm tự động thông báo cho
nhân viên phục vụ sử dụng PDA.

- (9) : Nhân viên phục vụ chuyển món từ nhà bếp tới khách hàng khi món
ăn đã hoàn thành. Nếu sử dụng gói (8.2), khi món ăn đã xong nhân viên sử
dụng PDA hoàn toàn kiểm soát được tình trạng món ăn của bàn ăn do mình
quản lý (đã làm xong chưa? Xong bao nhiêu món ? giục nhà bếp nếu thời
gian quá lâu)

- (5) : Toàn bộ dữ liệu sẽ được lưu vào máy Server ngay lập tức, máy
server và máy thu ngân được trang bị UPS đề phòng sự cố mất điện.

II. HỆ THỐNG KẾ TOÁN

Bao gồm các trình tự (1), (2)

- (1) : Làm các nghiệp vụ liên quan tới kho hàng. Xuất, nhập, hủy hàng. Báo cáo xuất – nhập – tồn. Thẻ kho.

- (2) : Làm các nghiệp vụ liên quan tới tiền mặt, công nợ nhà cung cấp làm các báo cáo theo yêu cầu của quản lý nhà hàng.

III. QUẢN LÝ NHÀ HÀNG

Bao gồm các trình tự (3) và (4): Phần này đặc biệt hữu ích khi bạn có
một chuỗi các nhà hàng, hoặc bạn thường xuyên vắng mặt tại nhà hàng
nhưng vẫn muốn biết nhà hàng hoạt động như thế nào.

- (3) : Quản lý nhà hàng xem trực tiếp tình hình nhà hàng, các báo cáo tại văn phòng làm việc

- (4) : Đối với hệ thống chuỗi nhà hàng, hoặc giành cho người quản lý
thường xuyên phải đi công tác xa để xem báo cáo trực tiếp qua mạng.

(4.1) : Lựa chọn đơn giản dùng các phần mềm xem thông tin qua mạng, yêu
cầu đơn giản máy server tại nhà hàng hoặc một trong các máy tại hệ thống
nhà hàng phải kết nối internet, máy tính này phải được bật liên tục.

(4.2) : Yêu cầu cao hơn, nhà hàng phải được trang bị máy chủ hoặc host.
Máy server tại nhà hàng phải được kết nối mạng internet. Quản lý nhà
hàng sẽ xem báo cáo nhà hàng trực tiếp trên website.
---------------------------------------------------------------------------------

1. Danh mục nhóm hàng, mặt hàng

- Chức năng quản lý nhóm hàng hóa (thêm bớt, sửa, tìm kiếm…)
- Cho phép quản lý mặt hàng (thực đơn) theo nhóm hàng hóa.
- Chia làm hai loại thực đơn : nguyên liệu và thành phẩm
2. Pha chế thực đơn mới từ nguyên liệu đã có
- Quản lý việc pha chế thực đơn, điều này tạo điều cho việc quản lý nguyên liệu một cách hiệu quả và chính xác

3. Quản lý danh sách bàn ăn.
- Việc đánh số bàn ăn rất quan trọng đối với một nhà hàng hiện đại, công
việc này sẽ giúp quản lý nhà hàng một cách hệ thống cho những chức năng
thông minh về sau.
- Cho phép quản lý bàn ăn trong mỗi nhà hàng
4. Quản lý nhà cung cấp - Cho phép quản lý đối tác cung cấp hàng hóa,
nguyên liệu của nhà hàng. Quản lý công nợ của từng đối tác, nguyên liệu
đã nhập,…
5. Quản lý khách hàng - Chức năng này trợ giúp nhà hàng quản lý, chăm
sóc tốt hơn những khách hàng thường xuyên của cửa hàng. Nhờ đó có những
chính sách quan tâm tới khách hàng của mình.
6. Quản lý danh mục thu, chi - Cho phép quản lý lý do thu, chi một cách
chính xác. Giúp dễ dàng hơn trong việc quản lý tiền của cửa hàng và báo
cáo chi tiết từng khoản thu/chi.

7. Quản lý ca làm việc.
- Cho phép tự định nghĩa ca làm việc.
- Quản lý ca làm việc chi tiết từ đó tính được chính xác tiền lương cho
mỗi nhân viên, chức năng này kèm theo bảng chấm công sẽ giúp người quản
lý có tầm nhìn tổng quan nhất với nhân viên của mình đồng thời sẽ cắt
giảm được những vị trí thừa.
8. Quản lý đơn vị tính - Cho phép quản lý đơn vị tính đối với mỗi mặt hàng (cân, chiếc, cái, …)

CÁC SỐ LIỆU ĐẦU

9. Công nợ phải thu đầu kì - Khai báo số nợ của khách hàng phải thu khi bắt đầu sử dụng chương trình.
10. Công nợ phải trả đầu kì - Khai báo số nợ của khách hàng phải trả khi bắt đầu sử dụng chương trình.

11. Hàng hóa đầu kì.
- Khai báo hàng hóa còn tồn trước khi sử dụng chương trình.
12. Tiền mặt đầu kì - Khai báo số tiền mặt khi bắt đầu sử dụng chương trình.
13. Số lượng nhân viên - Khai báo thông tin từng nhân viên của nhà hàng.
14. Số bàn ăn của cửa hàng - Khai báo thông tin bàn ăn của nhà hàng.


QUẢN LÝ NHÀ HÀNG, NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG


15. Nhập hóa đơn, cập nhật, thay đổi. - Việc thêm hóa đơn, chỉnh sửa rất đơn giản và tiện lợi.
- Danh sách hóa đơn, danh sách các bàn đang được sử dụng luôn luôn được
hiển thị trên màn hình chính điều này giúp người bán hàng thấy ngay được
tình trạng của từng hóa đơn, từng bàn trong nhà hàng.
16. Ghép bàn, chuyển bàn
- Cho phép thực hiện việc chuyển bàn, ghép bàn một cách dễ dàng và hiện thị ngay kết quả trên màn hình.

17. Ghi công nợ, xuất hóa đơn cho khách hàng.
- Việc này được thực hiện ngay trên màn hình chính và nhanh chóng tính tiền, in hóa đơn cho khách.
18. Đặt bàn trước - Cho phép khách hàng đặt bàn trước cho từng thời điểm.
- Phần mềm sẽ tự động thông báo đối với bàn ăn bận để tránh tình trạng chồng chéo.
19. Quản lý tình trạng bàn ăn - Cho phép người quản lý biết được tình
trạng của từng bàn : Đang phục vụ, đã có người đặt trước, đang trống.
20. Nhắc việc - Sẽ có màn hình hiện thị nhắc cho người quản lý biết sắp đến giờ đặt bàn cho khách.

21. Quản lý hóa đơn.
- Cho phép quản lý, tìm kiếm hóa đơn trong CSDL.

QUẢN LÝ NHÂN VIÊN

22. Quản lý thông tin nhân viên. - Quản lý thông tin từng nhân viên cửa
hàng, việc thay đổi thông tin, thêm nhân viên, cho nghỉ việc… thực hiện
một cách dễ dàng.
23. Chấm công
- Thực hiện việc chấm công hàng ngày với nhân viên.

24. Tính lương.
- Dựa vào bảng chấm công, ca làm việc chương trình sẽ tự động tính lương cho nhân viên nhà hàng.


QUẢN LÝ XUẤT NHẬP HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ


26. Quản lý phiếu nhập hàng. - Lưu trữ phiếu nhập hàng thuận tiện cho việc tìm kiếm và tra cứu.
27. Quản lý phiếu xuất hàng - Lưu trữ phiếu xuất hàng thuận tiện cho việc tìm kiếm và tra cứu.

28. Quản lý phiếu thu.
- Lưu trữ phiếu thu thuận tiện cho việc tìm kiếm và tra cứu.
29. Quản lý phiếu chi - Lưu trữ phiếu chi thuận tiện cho việc tìm kiếm và tra cứu.
30. Thẻ kho hàng tồn - Quản lý thẻ kho, hàng tồn
31. Số lượng kho thực tế - Báo cáo số lượng kho thực tế

HỆ THỐNG BÁO CÁO

32. Báo cáo doanh thu.
33. Báo cáo thu-chi quỹ tiền

34. Báo cáo khách hàng.

35. Báo cáo công nợ
36. Báo cáo nhân sự chấm công
37. Báo cáo nhập xuất tồn


HỆ THỐNG BIỀU ĐỒ


38. Biểu đồ doanh thu
39. Biểu đồ doanh số theo món ăn, bàn ăn

40. Biểu đồ doanh số theo nhân viên

QUẢN LÝ HỆ THỐNG

41. Thiết lập thông tin về nhà hàng
42. Phân quyền người dùng

43. Thêm người quản trị chương trình

44. Thiết lập đường dẫn tới CSDL
45. Sao lưu và phục hồi dữ liệu

Và cuối cùng link download đây : fileserve.com YUSqs67

Đăng ký tài khoản tại fileserve.com/signup.php?reff=6JApfgjw52o%7E để cải thiện tốc độ download
Tin
vui cho những bác đã đăng ký làm thành viên của host FileServe.Com
=> Các bác hãy upload file của mình lên host của FileServe và share
nó với mọi người. cứ mỗi 1000 lượt download bạn sẽ nhận được 25$. chi
tiết xem tại đây: fileserve.com/partner-info.php


Hướng dẫn crack
* Công cụ dùng để crack
megaupload.com I1FWBHKQ

pass giải nén: derox

* Video hướng dẫn upload trên youtube (chọn chất lượng video là 720p để xem video nét hơn)
[V-Z]
https://www.youtube.com/watch?v=sZX3Q1Nm0-A