Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64) - DVD (English)

File Name: en_windows_7_enterprise_with_sp1_x64_dvd_620201.is o
SHA1: 2C9774A1F48570E749E6D33C642FE8F6F7898CB0 ISO/CRC: DCA3CF57
Link: Code:
4share.vn 7e4f4a474d4a464a/en_windows_7_enterprise_with_sp1_x64_dvd_620201.iso.file
Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x86) - DVD (English)

File Name: en_windows_7_enterprise_with_sp1_x86_dvd_620186.is o
SHA1: 4788041EB06E0F49720C112FBD256AC637909D4F ISO/CRC: E3382829
Link: Code:
4share.vn 4475707c77727272/en_windows_7_enterpri

Windows 7 Ultimate with Service Pack 1 (x64) - DVD (English)


File Name: en_windows_7_ultimate_with_sp1_x64_dvd_618240.iso
SHA1: 1693B6CB50B90D96FC3C04E4329604FEBA88CD51 ISO/CRC: 8589EE18
Link: Code:
4share.vn 58696c606b6e6d61/en_windows_7_ultimate
Windows 7 Ultimate with Service Pack 1 (x86) - DVD (English)

File Name: en_windows_7_ultimate_with_sp1_x86_dvd_619077.iso
SHA1: 92C1ADA4FF09C76EC2F1974940624CAB7F822F62 ISO/CRC: C2966895
Link: Code:
4share.vn 2617121e15101410/en_windows_7_ultimate


Tổng hợp:

Code:
4share.vn 28191c111b11111d
Công cụ để kiểm tra mã SHA1:

Code:
4share.vn 6657525f535f5f56/hashcalc(checkMD5).zip
File iso của các bản Ultimate, Professional, Home Premium, Home Basic... chỉ có một sự khác biệt rất nhỏ, đó là ở file
ei.cfg trong thư mục source (source\ei.cfg).
Để
tạo file setup mà khi cài win có nhiều lựa chọn như: Ultimate,
Profession, Home Premium, Home Basic, Starter... thì các bạn dùng phần
mềm UltraISO. Cách làm này chỉ áp dụng với file iso của bản Ultimate,
professional

Các bước làm như sau:

- Dùng UltraISO mở file ISO của Windows 7 mà bạn down được ra .

- Truy xuất đến folder : source , tìm file : ei.cfg , click chuột phải vào nó chọn : View .


Nội dung của nó là :

Code:
[EditionID]
Ultimate
[Channel]
OEM
[VL]
0
hoặc:
Code:
[EditionID]
Ultimate
[Channel]
Retail
[VL]
0
- Bạn thấy chữ Ultimate ở trên không ? Đó chính là lí do mà Windows 7 mặc định sẽ chọn bản Ultimate khi cài .

- Để tạo lựa chọn khi cài , việc của bạn là chỉ cần delete hẳn file ei.cfg này đi , sau đó save file ISO lại




Download UltraISO full tại đây

Download file hướng dẫn tại đây