Bắt
đầu từ ngày 01/08/2010 SSE cung cấp phần mềm kế toán miễn phí cho các
doanh nghiệp mới thành lập. Với phương châm "Đồng hành cùng Doanh
Nghiệp". Bắt đầu kể từ ngày 01/08/2010 SSE chính thức cung cấp phần mềm
kế toán miễn phí cho các doanh nghiệp mới thành lập.

Phiên bản miễn phí không bị giới hạn thời gian sử dụng cũng như không bị
giới hạn về số lượng bản ghi, hay tính năng của sản phẩm.
Phiên bàn này cũng như mọi phiên bản khác của SSE đều đã được cập nhật các thông tư quyết định mới nhất của Nhà nước.

Các tính năng:

- Giao diện người dùng và giao tiếp với các hệ thống khác
+ Thân thiện với người dùng
+ Khả năng tương tác với người dùng
+ Khả năng giao tiếp với các hệ thống bên ngoài
+ Tính mềm dẻo, linh hoạt của hệ thống

- Khả năng bảo mật và phân quyền truy cập hệ thống
+ Khả năng bảo mật
+ Phân quyền truy cập hệ thống

- Chế độ sổ sách kế toán và báo cáo tài chính
+ Chế độ sổ sách và báo cáo tài chính
+ Hình thức sổ kế toán
+ Hình thức báo cáo tài chính
+ Cập nhật các thay đổi của chế độ kế toán

- Nghiệp vụ và tính năng của sản phẩm
+ Hạch toán đa tiền tệ, tự động đánh giá chênh lệch tỷ giá
+ Quản lý số liệu nhiều đơn vị cơ sở trên cùng một hệ thống
+ Quản lý nhập mua hàng
+ Quản lý bán hàng
+ Quản lý công nợ
+ Quản lý hàng hóa tồn kho


Xin lưu ý:
- Phiên bản miễn phí này chỉ áp dụng được cho các doanh nghiệp thương
mại và dịch vụ. Là hệ thống thiết kế theo hướng mở, mặc dù là phiên bản
miễn phí nhưng khách hàng hoàn toàn có thể tự sửa đổi cho phù hợp với
doanh nghiệp của mình.
- Với phiên bản này, SSE sẽ không chịu trách nhiệm đào tạo cho khách
hàng. Quý khách hàng có thể tự cài đặt và đọc hướng dẫn sử dụng đính
kèm.
- SSE không cam kết hỗ tư vấn hỗ trợ thường xuyên cho các khách hàng
dùng bản miễn phí. Tuy nhiên để khách hàng có thể áp dụng thành công
phiên bản này vào DN của mình SSE cố gắng hỗ trợ DN bước ban đầu.
- SSE cam kết cập nhật kịp thời, miễn phí mọi thay đổi TT của Nhà Nước và các bản vá lỗi (nếu có) cho sản phẩm này.

Download:
4share.vn 70414643434944/SA2010.FV4.0.0.exe.file