Mấy anh coi dùm em cái dòng màu đỏ ấy, em hok hỉu lắm và Pentium (R) là
gì ? ( mong mấy anh đừng cười em, vì em cũng mới tập thui )

Nếu hok thấy mấy anh coi ở đây:

Processor: Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2160 @ 1.80GHz (2CPUs)