Cách
sử dụng rất dễ dàng! Chắc nhìn vào hình là các bạn cũng biết rồi! Có
cái này thì chúng ta sẽ ko cần mất công nhấn từng số 1, hoặc phải mở
Charmap lên nữa Ngoài chức năng dịch 1 câu, nó còn có thể dịch cả 1 đoạn
văn
DOWNLOAD NOW Pass: clubmiennam.vnn.ms Nguồn ClubMienNam.Vnn.Ms Bài Viết Trong Nguồn : http://clubmiennam.vnn.ms/showthread...%E1%BB%B1c-pro)