Solid Converter® PDF
$79.95
Đây là bản solid mới nhất
trên trang chủ. hổ trợ nhiều tính năng mới như save dưới dạng docx, tốc
độ convert nhanh hơn. Cũng như khả năng convert tốt hơn so với bản cũ ( Solid Converter PDF 6.0 Build 669 )
Có nhiều bạn đã thử hoặc chưa tin là có thể convert được từ pdf sang
word mà vẫn giữ nguyên định dạng và không hề lỗi font. Hãy thử với Solid
Converter pdf xem sao. Đảm bảo đây là phần mềm cònvert pdf to word tốt
nhất.
Tính năng chính :

- Scan to Word
- Selective Conversion.
- PDF to Word
- PDF to Excel
- Create PDF files
- Save time with better conversions

hompage : http://www.soliddocuments.com/produc...idConverterPDF


download : mediafire.com ?8u89u2gdjg506du


or here mediafire.com ?ba9m7bcaqjj6hq7- crack này hok bị virus thịt !
pass nếu có :

bann11f
Lưu ý : Đã kèm Crack bên trong và crack hoạt động tốt.