Spy Emergency NETGATE v8.0.905.0
Đây là phiên bản cập nhật khẩn cấp NETGATE Spy bởi Lz0 nhóm. Spy
Emergency là phần mềm chống phần mềm gián điệp mà nhanh chóng và an toàn
loại bỏ phần mềm gián điệp và virut khác khỏi máy tính của bạn. Spy
Emergency bảo vệ bạn chống lại adware, spyware, malware, hijacker trang
chủ, các công cụ quản trị từ xa, dialers, keyloggers, và nhiều loại khác
của bệnh nhiễm trùng internet. Spy Emergency hỗ trợ lá chắn bảo vệ thời
gian thực và tự động cập nhật cơ sở dữ liệu để bảo vệ tốt hơn. Ý tưởng
của bạn an toàn với Spy Emergency! Spy Emergency là một ứng dụng bảo
mật để bảo vệ máy tính khỏi malware, spyware và adware.

Đây là một số tính năng chính của ìSpy Emergencyî:
* Built-in proactive resident shield protection with dynamic
heuristic engine that can even detect new and unknown Internet threats
* Lowlevel Anti-rootkit Protection
* Site Identity Verifier
* Extended behavioral heuristic scannin
* Hỗ trợ cho Internet Explorer, Mozilla Firefox và Opera trình duyệt
* Quét bộ nhớ hệ thống của bạn
* Quét registry của bạn
* Quét lưu trữ của bạn
* Tích hợp anti-spam
* Hệ thống quét thư mục lưu trữ
* Theo dõi các tập tin cookie quét
* Host file scan
* Hijackers quét
* Heuristic phát hiện phần mềm độc hại
Giải nén vào cùng 1 folder để giải nén và cài!!
DOWNLOAD LINK!!!
phần 1
Code:
letitbit.net Spy_Emergency_NETGATE_v8.0.905.0_No1.rar.html
phần 2
Code:
letitbit.net Spy_Emergency_NETGATE_v8.0.905.0_No2.rar.html