Diskeeper 2011 Pro Premier 15.0.951.0 Final

Diskeeper là một phần mềm phân mảnh tự động hoàn chỉnh có thể thay thế
công cụ phân mảnh chuẩn của Windows chỉ chạy khi thực thi công cụ đó,
hơn nữa công cụ của Windows tiêu tốn rất nhiều tài nguyên và đòi hỏi
quyền của admin để thực thi.

Diskeeper liên tục giám sát và duy trì hệ thống của bạn hoạt động tối
ưu, sử dụng công cụ phân mảnh nhanh nhất. Theo Phòng thử nghiệm phần mềm
quốc gia (NSTL) đã chứng minh tốc độ nhanh hơn đến 300-500% và tỉ mỉ
hơn công cụ phân mảnh tích hợp trong Windows.

Chương trình bao gồm chức năng độc đáo `Set It and Forget It` (thiết lập
và quên đi) với trình lập thời gian hoạt động thông minh (Smart
Scheduling), và như thế, một khi đã thiết lập, nó hoạt động ngầm và tự
động hoàn toàn.

Ngoài ra, tính năng Frag Guard giúp ngăn ngừa sự phân mảnh đối với hầu
hết các files hệ thống quan trọng của bạn. Những tính năng cộng thêm bao
gồm phân mảnh khi boot, các thiết lập quyền ưu tiên cũng như khả năng
tự động và cùng lúc phân mảnh nhiều đĩa trong khi hệ thống đang hoạt
động.


Code:
Download | 2011 Pro Premier 15.0.951.0 Final
mediafire.com ?0os143x4g3yyyl7
Patch
mediafire.com ?834de89w9x52rg3