ExtremeCopy có thể tăng tốc độ sao chép từ 20% đến 120% so với tốc độ
sao chép mặc định của Windows. Không như các chương trình tăng tốc copy
trước đây, chương trình sẽ tự động tối ưu hóa tốc độ và dựa trên cơ sở
tài nguyên của hệ thống để tốc độ copy đạt hiệu quả cao nhất.

Các tính năng của ứng dụng này;

* Sao chép và di chuyển tập tin cực kỳ nhanh
* Bạn có thể tạm dừng / tiếp tục quá trình sao chép, nếu bạn cần. Và
thời gian sao chép cũng như dung lượng sao chép vẫn sẽ được tính toán và
hiển thị chính xác
* Trong trường hợp sao chép hoặc di chuyển các gói dữ liệu đã bị khóa,
ứng dụng này sẽ tạm dừng việc sao chép tập tin đó và tiếp tục sao chép
các phần dữ liệu khác không bị khoá.
* Hỗ trợ Windows XP/2003/Vista/7
Download tại đây : mediafire.com ?zzlokjzzjdm