GetData Recover My Files Pro v4.6.8.1012 Preactivated


Recover My Files
là phần mềm phục hồi dữ liệu sẽ dễ dàng phục hồi các file đã xóa rỗng
từ thùng rác Windows hay bị mất do nhiễm virus hoặc nhiễm Trojan, hệ
thống bất ngờ shutdown hoặc do hư hỏng phần mềm.

Recover My Files
khôi phục nhanh chóng và dễ dàng. Sử dụng Recover My Files để thực hiện
phục hồi dữ liệu ổ cứng, hoặc nếu bạn đang cố gắng và khôi phục dữ liệu
từ đĩa mềm, đĩa zip, phương tiện truyền thông thông minh, compact flash
hoặc phương tiện di động khác. Nó rất dễ dàng phục hồi đĩa phần mềm để
lấy lại các tập tin và nhận được dữ liệu trở lại.

Recover My Files an
toàn và đáng tin cậy. Thiết kế đặc biệt để cho phép nhà và người dùng
để nhanh chóng và đơn giản là phục hồi dữ liệu. Sử dụng đơn giản, với
một cửa sổ xem trước tập tin đầy đủ cho các tập tin phục hồi.Recover My
Files phục hồi dữ liệu phần mềm sẽ tìm thấy bất kỳ kiểu file nào, nhưng
đặc biệt hỗ trợ hơn 300 kiểu file trong categories sau đây:
• Khôi phục email đã bị xóa
• Khôi phục các tài liệu đã xóa
• Khôi phục tài liệu lưu trữ
• Khôi phục ảnh số
• Khôi phục âm nhạc và video
• v.v...
Khôi phục dữ liệu cho
• Đã xoá tập tin;
• Bạn quên tập tin;
• Formatted đĩa;
• RAW đĩa;
• Thiếu Drive Letters;
• Cài đặt lại Windows.
Giao diện


Trang chủ
http://www.recovermyfiles.com/


TẢI VỀ
mediafire.com ?d99xjw1gfzaa6t1