Zentimo xStorage Manager 1.2.1.1125 FinalZentimo là một người chồng giàu có của nước ngoài quản lý đĩa
Nó giúp tiết kiệm thời gian và mở rộng khả năng của người sử dụng trong
công việc không mệt mỏi với các ổ đĩa flash, ổ đĩa conduciblees, đầu đọc
thẻ và các tiện ích khác..

Các tính năng:
? Safely Remove Hardware trong một cú nhấp chuột.
? Đổi tên các thiết bị
? Thay đổi thói đạo đức giả của thiết bị
? Ẩn thiết bị không cần thiết từ trình đơn
? Tìm trường hợp của phần cứng
? Dừng tất cả các thiết bị in ấn đồng thời
? Bàn phím tắt để cố định một thiết bị hoặc một trình đơn
? Khả năng mặc bất kỳ thiết bị không cần thiết từ menu tắt máy
? Real thiết bị tên + Tên trường hợp
? Có khả năng làm chứng trong trường hợp ổ đĩa SATA
? Cho phép bạn trả lại thiết bị một lần nữa
? Chỉ có một menu lùn nơi bạn có thể thêm các chương trình / tập tin /
thư mục trên đĩa cứng của bạn chồng dẫn đến việc xuất hiện lynx
? Chương trình có sự thống nhất của hương vị các thiết bị conduciblees trên đầu đọc / viếtZentimo xStorage Manager 1.2.1.1125 Final| Tamaño 6.89 Mb

4shared.com/file/0eaYDQsF/ZSM121125.html
sendspace.com 15z00p
4share.vn 3405010603070301/ZSM121125.rar
megaupload.com GTRHHMWA
http://www.zshare.net/download/88125685cdaf370a/
http://uploadbox.com/files/828b7a17a2/