Backup Key Recovery - Phục hồi hơn 2500 sản phẩm phần mềm phổ biến các phím từ một ổ cứng hư hỏng!

Backup Key Recovery
lấy khóa cho Windows, MS Office, SQL Server, các sản phẩm Adobe và hơn
2500 sản phẩm phần mềm phổ biến được cài đặt trên ổ đĩa cứng bị rơi.

Trước khi sử dụng phần mềm bạn cần khôi phục tập tin registry trong ổ
cứng nếu chúng bị hư hại, sau đó kết nối nó với máy tính như ổ cứng thứ
cấp và sử dụng "Backup Key Recovery để duyệt tìm tập tin registry phần
mềm tại Windows \ System32 \ config \ software và khôi phục cài đặt các
phím kích hoạt sản phẩm phần mềm lớn. Backup Key Recovery hỗ trợ hơn
2500 gói phần mềm.

Công cụ tuyệt vời cho các quản trị hệ thống và các nhà cung cấp dịch vụ sửa chữa máy tính.

Bạn có thể lưu khóa sản phẩm như Tab phân cách Txt File (txt.), Excel
Workbook (xls.), CSV Comma phân cách (. Csv), truy cập cơ sở dữ liệu (.
Mdb), Web Page (. Html) hoặc dữ liệu XML (. Xml) tập tin, in ấn hay sao
chép vào clipboard.

Homepage: http://www.nsauditor.com/backup_key_recovery.html


Download:
mediafire.com ?bkbqqsfa1iu9fap


Password:
Code:
truyenky.vn