PC Tools Registry Mechanic 10.0.1 | 22 MB

PC Tools Registry Mechanic
là công cụ dọn dẹp Registry cho Windows với khả năng quét nâng cao hơn
bao giờ hết với các hạng mục mới. Bạn có thể dọn và sửa các vấn đề về
Windows registry một cách an toàn với vài cú nhấn chuột đơn giản. Với
vài bước dễ dàng, Registry Mechanic sẽ quét toàn bộ registry để tìm
những thông tin nhập không hợp lệ và cung cấp một danh sách những lỗi
tìm thấy; Bạn sau đó có thể chọn để dọn dẹp từng mục hoặc sửa toàn bộ.
Để cho bạn được tiện lợi và an toàn, Registry Mechanic cũng có thể tạo
sao lưu những phần đã sửa vì vậy bạn có thể dễ dàng khôi phục mọi thay
đổi nếu cần thiết.
Registry Mechanic sử dụng một thuật toán phát hiện tốc độ cao giúp nhanh
chóng nhận dạng các giá trị tham chiếu bị mất và không hợp lệ trong
Windows registry. Những vấn đề này có thể xuất hiện vì nhiều lí do kể cả
những thông tin còn lại sau quá trình gỡ bỏ phần mềm không đúng cách,
bởi những trình điều khiển bị hỏng hoặc mất, hay các chương trình riêng
lẻ khởi động cùng máy tính.

Các tính năng chính:
* Sửa những thông số nhập registry không hợp lệ thường là nguyên nhân gây treo máy và thông báo lỗi.
* Tối ưu hệ thống nhờ thu lại các khoảng trống lãng phí trong registry.
* Tăng tốc độ và tính ổn định hệ thống nhờ loại bỏ những giá trị tham chiếu riêng lẻ.
* Quét ổ cứng để tìm những lối tắt chương trình không đúng hoặc không hợp lệ.
* Sao lưu mọi thay đổi trong registry bởi Registry Mechanic một cách an toàn.

Yêu cầu hệ thống:
* OS: Microsoft Windows 7 (32bit, 64bit), Windows Vista SP1+ (32bit, 64bit), Windows XP SP2+ (32bit)