Trọn đời bên em 10

1. Sợ vợ/ Tâm sự 1 ông chồng (Nguyễn Hồng Thuận) Lý Hải
2. Cậu 3 Lục Bình 2 (Huy Thái) Lý Hải - Bảo Chung
3. Số kiếp an bài (Huỳnh Nhật Đông) Lý Hải
4. Tiếng sét tình yêu (Tuấn Nguyễn) Lý Hải
5. Khúc ca ê ô (Phạm Việt Hoàng) Lý Hải
6. Ngã rẽ (Phúc Trường) Lý Hải
7. Đôi bàn chân (Quách Beem) Lý Hải - Vy Oanh
8. Nói đi em (Huỳnh Nhật Đông) Lý Hải
9. Tuyệt vọng (Quách Beem) Lý Hải

Code:
4share.vn 291c10101110/Ly%20Hai%20-%20Tron%20Doi%20Ben%20Em%2010.part01.rar.file
4share.vn 4c797575757c/Ly%20Hai%20-%20Tron%20Doi%20Ben%20Em%2010.part02.rar.file
4share.vn 62575b5b5b53/Ly%20Hai%20-%20Tron%20Doi%20Ben%20Em%2010.part03.rar.file
4share.vn 794c4040404b/Ly%20Hai%20-%20Tron%20Doi%20Ben%20Em%2010.part04.rar.file
4share.vn 291c1010101a/Ly%20Hai%20-%20Tron%20Doi%20Ben%20Em%2010.part05.rar.file
4share.vn 73464a4a4a47/Ly%20Hai%20-%20Tron%20Doi%20Ben%20Em%2010.part06.rar.file
4share.vn 211418181814/Ly%20Hai%20-%20Tron%20Doi%20Ben%20Em%2010.part07.rar.file
4share.vn 784d4141414e/Ly%20Hai%20-%20Tron%20Doi%20Ben%20Em%2010.part08.rar.file
4share.vn 7e4b47474749/Ly%20Hai%20-%20Tron%20Doi%20Ben%20Em%2010.part09.rar.file
4share.vn 4f797f7f7f77/Ly%20Hai%20-%20Tron%20Doi%20Ben%20Em%2010.part10.rar.file
4share.vn 44727474747d/Ly%20Hai%20-%20Tron%20Doi%20Ben%20Em%2010.part11.rar.file
4share.vn 516761616061/Ly%20Hai%20-%20Tron%20Doi%20Ben%20Em%2010.part12.rar.file
4share.vn 724442424343/Ly%20Hai%20-%20Tron%20Doi%20Ben%20Em%2010.part13.rar.file
4share.vn 46737f7f7f7e/Ly%20Hai%20-%20Tron%20Doi%20Ben%20Em%2010.part14.rar.file
Folder Code:
4share.vn 37020e0e030f
Trọn đời bên em 9
Tracklist:
01 Giới Thiệu
02 Tiểu Phẩm Hài 1
03 Cậu Ba Lục Bình
04 Cô Bé Ngày Xưa
05 Tiểu Phẩm Hài 2
06 Công Chúa Loài Hoa
07 Giáng Trần
08 Dệt Mộng Uyên Ương
09 Hậu Trường
Code:
4share.vn 417771717674/Ly%20Hai%20-%20Tron%20Doi%20Ben%20Em%209.part01.rar.file
4share.vn 596f69696e6f/Ly%20Hai%20-%20Tron%20Doi%20Ben%20Em%209.part02.rar.file
4share.vn 655355555252/Ly%20Hai%20-%20Tron%20Doi%20Ben%20Em%209.part03.rar.file
4share.vn 704640404748/Ly%20Hai%20-%20Tron%20Doi%20Ben%20Em%209.part04.rar.file
4share.vn 704640404749/Ly%20Hai%20-%20Tron%20Doi%20Ben%20Em%209.part05.rar.file
4share.vn 231513131b13/Ly%20Hai%20-%20Tron%20Doi%20Ben%20Em%209.part06.rar.file
4share.vn 320402020a03/Ly%20Hai%20-%20Tron%20Doi%20Ben%20Em%209.part07.rar.file
4share.vn 546264646c66/Ly%20Hai%20-%20Tron%20Doi%20Ben%20Em%209.part08.rar.file
4share.vn 774147474f44/Ly%20Hai%20-%20Tron%20Doi%20Ben%20Em%209.part09.rar.file
4share.vn 2a1c1a1a121e/Ly%20Hai%20-%20Tron%20Doi%20Ben%20Em%209.part10.rar.file
4share.vn 685e5858505d/Ly%20Hai%20-%20Tron%20Doi%20Ben%20Em%209.part11.rar.file
4share.vn 330503030b05/Ly%20Hai%20-%20Tron%20Doi%20Ben%20Em%209.part12.rar.file
4share.vn 5f696f6f6768/Ly%20Hai%20-%20Tron%20Doi%20Ben%20Em%209.part13.rar.file
Folder Code:
4share.vn 291f19191a1e
Trọn Đời Bên Em 8
[*]1
Thư tình mùa đông - Lý Hải
[*]2 Chàng Trai Kiêu Kỳ - Lý Hải
[*]3 Đã Quá
Muộn Màng - Lý Hải
[*]4 Đừng Níu Kéo - Lý Hải
[*]5 Nghĩa Ở Đời - Lý
Hải
[*]6 Cô Bé Tròn Xinh - Lý Hải
[*]7 Em Đã Chọn Sai Con Đường - Lý
Hải
[*]8 Trốn Tìm Tình Yêu - Lý Hải
[*]9 Lối Nào Về Tim Tôi - Lý Hải
Code:
4share.vn 340204050402/VCD_TronDoiBenEm8_DVDRip.part01.rar.file
4share.vn 281e1819181f/VCD_TronDoiBenEm8_DVDRip.part02.rar.file
4share.vn 714741404149/VCD_TronDoiBenEm8_DVDRip.part03.rar.file
4share.vn 586e68696861/VCD_TronDoiBenEm8_DVDRip.part04.rar.file
4share.vn 536563626263/VCD_TronDoiBenEm8_DVDRip.part05.rar.file
4share.vn 2b1d1b1a1a1a/VCD_TronDoiBenEm8_DVDRip.part06.rar.file
4share.vn 340204050506/VCD_TronDoiBenEm8_DVDRip.part07.rar.file
4share.vn 6b5d5b5a5a58/VCD_TronDoiBenEm8_DVDRip.part08.rar.file
4share.vn 3a0c0a0b0b0e/VCD_TronDoiBenEm8_DVDRip.part09.rar.file
Folder Code:
4share.vn 380e0809080c
Trọn đời bên em 7
TDBE7_01_Intro
TDBE7_02_Trailor
TDBE7_03_Lac Loai
TDBE7_04_Be Yeu Oi
TDBE7_05_Tron Doi Ben Em
TDBE7_06_Tiec Thuong Duoc Gi
TDBE7_07_Dung
TDBE7_08_Mot Minh Di Ve
TDBE7_09_Hay Lam Lai Tu Dau
TDBE7_10_Huynh Va De
TDBE7_11_Mai Mai Mot Tinh Ban
Code:
4share.vn 7b4d4a4c4f48/VCD_TronDoiBenEm7.part1.rar.file
4share.vn 3b0d0a0c0f0f/VCD_TronDoiBenEm7.part2.rar.file
4share.vn 2d1b1c1a1918/VCD_TronDoiBenEm7.part3.rar.file
4share.vn 2c1a1d1b181a/VCD_TronDoiBenEm7.part4.rar.file
4share.vn 3f090e080b08/VCD_TronDoiBenEm7.part5.rar.file
4share.vn 72444345464a/VCD_TronDoiBenEm7.part6.rar.file
4share.vn 77414640434e/VCD_TronDoiBenEm7.part7.rar.file
Folder Code:
4share.vn 2d1b1c1a191f
Trọn đời bên em 6

Code:
4share.vn 516760666460/VCD_TronDoiBenEm6.part1.rar.file
4share.vn 3a0c0b0d0f08/VCD_TronDoiBenEm6.part2.rar.file
4share.vn 221413151711/VCD_TronDoiBenEm6.part3.rar.file
4share.vn 320403050706/VCD_TronDoiBenEm6.part4.rar.file
4share.vn 7a4c4b4d4f4f/VCD_TronDoiBenEm6.part5.rar.file
4share.vn 3b0d0a0c0e0d/VCD_TronDoiBenEm6.part6.rar.file
4share.vn 320403050705/VCD_TronDoiBenEm6.part7.rar.file
Folder Code:
4share.vn 3a0c0b0d0f0a
TRỌN ĐỜI BÊN EM 5
TDBE5_01_Intro
TDBE5_02_Nu Hon Vung Ve
TDBE5_03_Ngay Ay Khong Tro Lai
TDBE5_04_Cho Nuoi Tiec
TDBE5_05_Danh Cho Em
TDBE5_06_Toi Da Lam Tin Em
TDBE5_07_Anh Khong Con Gi Cho Em
TDBE5_08_Vi Tri Nao Cho Anh
Code:
4share.vn 615750565753/VCD_TronDoiBenEm5.part1.rar.file
4share.vn 596f686e6f6a/VCD_TronDoiBenEm5.part2.rar.file
4share.vn 4e787f79787a/VCD_TronDoiBenEm5.part3.rar.file
4share.vn 645255535251/VCD_TronDoiBenEm5.part4.rar.file
4share.vn 5e686f696868/VCD_TronDoiBenEm5.part5.rar.file
Folder Code:
4share.vn 4b7d7a7c7d7a
TRỌN ĐỜI BÊN EM 4
* 1. Lối thoát cho 1 tình yêu
* 2. Lỗi hẹn
* 3. Lại một người nữa ra đi
* 4. Vì anh 1 lần nữa
* 5. Tôi là người đáng thương
* 6. Để lại sau lưng 1 nỗi đau
Code:
4share.vn 6e585f59565a/VCD_TronDoiBenEm4.part1.rar.file
4share.vn 7b4d4a4c434e/VCD_TronDoiBenEm4.part2.rar.file
4share.vn 5f696e686769/VCD_TronDoiBenEm4.part3.rar.file
4share.vn 605651575857/VCD_TronDoiBenEm4.part4.rar.file
4share.vn 516760666969/VCD_TronDoiBenEm4.part5.rar.file
4share.vn 477176707f7e/VCD_TronDoiBenEm4.part6.rar.file
Folder Code:
4share.vn 645255535c57
TRỌN ĐỜI BÊN EM 3
1. SAO NỠ ĐÀNH QUÊN
2. NHỮNG NGƯỜI BẠN BÊN TÔI
3. KHI NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÓC
4. BÌNH THƯỜNG THÔI
5. NGƯỜI HỠI ANH MUỐN QUAY VỀ
6. TRÁI TIM MÀU XANH
7. ANH MONG CÓ EM
8. XA VẮNG MỘT TÌNH THƯƠNG
Code:
4share.vn 6650575e5753/VCD_TronDoiBenEm3.part1.rar.file
4share.vn 3503040d0403/VCD_TronDoiBenEm3.part2.rar.file
4share.vn 3305020b0204/VCD_TronDoiBenEm3.part3.rar.file
4share.vn 2d1b1c151c15/VCD_TronDoiBenEm3.part4.rar.file
4share.vn 7741464f4447/VCD_TronDoiBenEm3.part5.rar.file
4share.vn 3d0b0c050e0c/VCD_TronDoiBenEm3.part6.rar.file
4share.vn 6355525b525a/VCD_TronDoiBenEm3.part7.rar.file
Folder Code:
4share.vn 6d5b5c5a5458
TRỌN ĐỜI BÊN EM 2
1. GIỚI THIỆU
2. YÊU TRỌN CON TIM
3. XIN ĐỪNG QUÊN ANH
4. ĐỪNG ĐÙA VỚI TÌNH YÊU
5. LIỀU THUỐC CHO TRÁI TIM
6. MÃI YÊU EM - GIỮA HAI CON ĐƯỜNG
Code:
4share.vn 3503040d0500/Tron%20Doi%20Ben%20Em%202.part1.rar.file
4share.vn 4b7d7a737b7d/Tron%20Doi%20Ben%20Em%202.part2.rar.file
4share.vn 714740494146/Tron%20Doi%20Ben%20Em%202.part3.rar.file
4share.vn 4c7a7d747c74/Tron%20Doi%20Ben%20Em%202.part4.rar.file
4share.vn 586e69606861/Tron%20Doi%20Ben%20Em%202.part5.rar.file
Folder Code:
4share.vn 7b4d4a4c424f
TRỌN ĐỜI BÊN EM 1
Bình minh tình yêu
Thôi đành chia taY
Nhạc khúc tình yêu
Gọi em trong mưa
Lời yêu đầu
Code:
4share.vn 2a1c1b121912/Tron_Doi_Ben_Em_1.part1.rar.file
4share.vn 2610171e151f/Tron_Doi_Ben_Em_1.part2.rar.file
Folder Code:
4share.vn 2a1c1b1d1319