1.Đã Có Ai Nói Yêu Em Chưa-Nhật Lâm

2.Đừng Để Tôi Buồn-Nhật Lâm

3.Gai Trong Tim-Nhật Lâm

4.Làm Sao Để Yêu Một Người-Nhật Lâm

5.Mối Tình Tôi-Nhật Lâm

6.Nhường Lại Tình Yêu-Nhật Lâm

7.Sân Ga Đợi Em-Nhật Lâm

8.Tìm Lại Chính Tôi-Nhật Lâm

9.Từng Ngày Anh Nhớ Em-Nhật Lâm


Pass unrar: truyenky.vn
[/center]