1.Đôi Mắt Pleiku-Siu Black

2.Và Ta Vừa Thấy Mặt Trời-Siu Black

3.Chỉ Còn Tôi Với Tôi-Siu Black

4.Bức Thư Tình Đầu Tiên-Siu Black

5.Còn Yêu Nhau Thì Về-Siu Black

6.Không Phải Em-Siu Black

7.Bài Ca Trên Đồi-Siu Black

8.Vì Đâu-Siu Black
mediafire.com ?vte8n1usbopqsug


Pass unrar: truyenky.vn