KEY:A96D-2709-8445-16AA-8D18-6CB0-A763-41A4-688D-ED13

LINK:
mediafire.com ?x1t53fxyxccvb61

Spyware Doctor 2011.v.8.0.0.623
là 1 trong những phần mềm diệt spyware hiệu quả nhất.Hỗ trợ chống lại
các chuơng trình gián điệp và các chuơng trình có hại đến máy tính,
Spyware Doctor có những công cụ như sau:

Spyware & Adware Scanner Keylogger
-Guard Popup
-Blocker Phishing
-Bảo vệ thời gian thực
-Bảo vệ trình duyệt
-Spyware Guard
-Guard Malware
-Immunizer
-Bảo vệ khỏi Virus
-Email được Bảo vệ
-Đang duyệt Internet Bảo vệ